PRESTATIE VERKLARINGEN

Sinds 1 juli 2013 geldt de Europese Bouwproducten Verordening ook wel CPR genoemd. Hierin is opgenomen dat naast het CE-label ook een prestatieverklaring (DOP) van het bouwproduct moet worden opgesteld. In deze fabrikant eigenverklaring legt de fabrikant een aantal prestaties vast van essentiële kenmerken van het bouwproduct. De vermelde kenmerken zijn bepaald overeenkomstig de Europese voorschriften of Europese technische beoordelingen.

De prestatieverklaringen (DOP-verklaring) staan bij de individuele producten vermeld.

 

Certificaten