CERTIFICATEN

Naast de uitbreiding van het assortiment streeft Betonwarenindustrie Dautzenberg b.v. naar een steeds hogere kwaliteit. Om te kunnen garanderen dat de producten aan de hoge standaardeisen voldoen, kopen wij alleen gecertificeerde grond- en hulpstoffen in. In het eigen laboratorium worden ingekochte grondstoffen en geproduceerde betonwaren volgens een gecertificeerd controlesysteem beproefd.
Niet zonder trots vermelden wij dat ons bedrijf is gecertificeerd voor diverse soorten producten.

Het KOMO attest-met-productcertificaat van KIWA staat borg voor gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de geleverde producten.

CE-markering is geen kwaliteitskeurmerk het is een wettelijke verplichting. Deze markering stelt minimumeisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

NL BSB certificaat is een verklaring dat de geproduceerde elementen van beton voldoen aan de in het certificaat vastgelegde milieu-hygiënische specificatie van het besluit bodemkwaliteit..

Certificaten