Wanden

Betonwarenindustrie Dautzenberg bv levert ook keerwandsystemen namelijk keerwandblokken en L-elementen. Zij zijn een goed alternatief voor in het werk gestorte wanden. Deze kunnen worden toegepast voor wanden van opslagplaatsen, opvangen hoogteverschillen, opsluiten wegen en bermen, enz.