CE KEUR

CE is een verplicht Europees handelsmerk. Sinds 1 juli 2013 geldt de Europese Bouwproducten Verordening ook wel CPR genoemd. Hierin is opgenomen dat naast het CE-label ook een prestatieverklaring (DOP) van het bouwproduct moet worden opgesteld. In deze fabrikant eigenverklaring legt de fabrikant een aantal prestaties vast van essentiële kenmerken van het bouwproduct. De vermelde kenmerken zijn bepaald overeenkomstig de Europese voorschriften of Europese technische beoordelingen.

Het certificaat is een systeemcertificaat.

Factory production controle AVC2+ Beton metselstenen

Factory production controle AVC2+ Lichtbeton vulelement

Certificaten