BESLUIT BODEMKWALITEIT

Het besluit bodemkwaliteit is erop gericht op het voorkomen en beperken van verslechteringen en bedreigingen van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier. In het kader van de regeling bodemkwaliteit is erkenning verleend aan Betonwarenindustrie Dautzenberg b.v. voor de werkzaamheden “produceren van bouwstoffen, grondstoffen en baggerspecie”.


Deze erkenning is verleend voor de volgende beoordelingsrichtlijnen;
BRL 5070: elementen van beton die in contact kunnen komen met hemelwater, grond- en of 
hemelwater
BRL 0203: vrij gedragen systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton
BRL 2340: betonmetselstenen

Bodemkwaliteit gho-22970

Bodemkwaliteit gho-22971

Bodemkwaliteit gho-22972

NL BSB Certificaat


Certificaten